Bulk SMS ส่งข้อความสั้นๆแต่มัดใจลูกค้าได้อยู่หมัด

Bulk SMS
Bulk SMS by MailBIT

ในยุคปี 2021 นี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการแข่งขันด้านการทำการตลาดมีอยู่หลากหลาย platform เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการยิง Google Ads, Facebook Ads ซึ่งทุกช่องทางล้วนช่วยทำให้ธุรกิจของคุณสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งหนึ่งในการทำการตลาดที่เป็นไม้เด็ดสำหรับธุรกิจต่างๆที่เขาใช้งานกันนั้นก็คือ “ Bulk SMS

Bulk SMS
Bulk SMS
www.mailbit.co.th

Bulk SMS คือ การส่งข้อความ SMS จำนวนมากๆได้ภายในครั้งเดียว โดยสามารถอัพโหลดฐานหมายเลขโทรศัพท์จาก Excel ได้ด้วย

ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่า ในยุคปัจจุบันนี้ยังมีคนใช้งาน SMS ในการส่งข้อความอยู่หรอ? ขอบอกเลยว่าธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ และธุรกิจขนาดย่อม ต่างให้ความสนใจในการใช้งานบริการ Bulk SMS นี้เป็นอย่างยิ่ง

Bulk SMS
Bulk SMS
Bulk SMS

Bulk SMS เป็นการทำการตลาดที่มีมานานแล้ว แต่ก็ยังเป็นการทำการตลาดอันดับต้นๆที่มีประสิทธิภาพสูงมาก ซึ่งเหตุผลหลักๆที่ธุรกิจยังให้ความสำคัญกับการทำการตลาดผ่านช่องทางนี้คือ

ซึ่งนี่คือจุดเด่นหลักที่พลาดไม่ได้เลย หากธุรกิจคุณอยากจะโปรโมทสินค้าใหม่ หรือ โปรโมชั่น เรียกได้ว่าเป็นการส่งถึงผู้รับได้อย่างตรงกลุ่มเลย

การทำการตลาดผ่านช่องทางนี้ มีเปอร์เซ็นต์ในการที่ผู้รับจะเห็นข้อความที่เราส่งไปภายในระยะเวลา 3 นาที เป็นระยะเวลาที่รวดเร็วเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างการรับรู้ให้กับผู้รับ

การส่งข้อความ Bulk SMS นี้มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำมาก หากเทียบกับการทำการตลาดช่องทางอื่น โดยบริษัท MailBIT ผู้ให้บริการส่ง SMS ที่ครบวงจรที่สุด มีราคาเริ่มต้นเพียง 0.23 บาท/ข้อความ เท่านั้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ที่ได้มานั้น นับว่าคุ้มค่าเป็นอย่างมาก

ในการใช้งานยิง Ads ใน platform ต่างๆนั้น ผู้รับข้อความล้วนจะต้องมีอินเทอร์เน็ตเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร ซึ่งต่างกับการส่ง SMS เพราะผู้รับไม่จำเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ต แต่สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารได้นั่นเอง ซึ่งนับว่าเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก

หลายท่านอาจจะสงสัยว่าคืออะไร เราจะยกตัวอย่างง่ายๆ คือ คุณส่งข้อความไปที่นาย A และนาย B แต่มีรูปแบบข้อความที่ต่างกัน

วิธีใช้งานการปรับแต่ง Bulk SMS

ข้อความที่นาย A ได้รับคือ “สวัสดีคุณ A คุณมีคะแนนคงเหลือ 120 คะแนน”
ข้อความที่นาย B ได้รับคือ “สวัสดีคุณ B คุณมีคะแนนคงเหลือ 300 คะแนน”

ซึ่งในการใช้งานข้อความรูปแบบนี้เหมาะสำหรับการใช้งานเพื่อแจ้งคะแนนคงเหลือหรือแจ้งยอดเงินที่ค้างชำระ โดยสามารถระบุชื่อผู้รับได้ ทำให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

เนื่องจากในปัจจุบันการแข่งขันทางด้านการตลาดมีการแข่งขันที่สูงเป็นอย่างมาก ตัวช่วยอีกอย่างที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือการใช้งานบริการ Bulk SMS ที่จะช่วยให้การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของคุณง่ายขึ้นไปกว่าเดิม

ซึ่งหากคุณมีความสนใจในการทดลองใช้งานฟรี 50 ข้อความสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mailbit.co.th/thailand-sms/

ติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ www.mailbit.co.th หรือโทร 02–2377778

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store